سلف هیلینگ

سوالات متداول سلف هیلینگ

من چندین سؤال مشابه از افراد زیادی که در مورد سلف هیلینگ و کدهای شفابخش دریافت کردم و فکر کردم تعدادی از شما نیز همین سؤالات را دارید، پاسخ داده ام. 1. چگونه بدانیم که این یک خاطره سلولی مخرب است؟ پاسخ: خاطره اگر به هر طریقی باعث پریشانی و ناراحتی شما شود، یک خاطره…