سلف هیلینگ

مسئله مهم در مورد گناه چیست؟

  چرا ما فقط کاری که می خواهیم را انجام نمی دهیم؟ این سوالی است که گاهی اوقات وقتی من با افراد در مورد کارم صحبت می کنم مطرح می شود.  همه تصور کلی از معنای دست از پا خطا کردن و انجام کار غیر اخلاقی دارند. من در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم و…

سلف هیلینگ

چرا قضاوت نکنیم ؟

چرا قضاوت نکنیم آیا همواره تلاش می کنید خودتان یا شخص دیگری را ببخشید؟ آیا همواره در حال قضاوت خود و یا دیگران هستید؟ در کار با صدها مراجع از سراسر جهان، یکی از بهترین درس هایی که آموخته ام این بود که خود و دیگران را قضاوت نکنم. در اینجا چهار دلیل که چرا…