ارزیابی های رایگان ما به شما در شناسایی و تشخیص مشکلات احساسی، روحی و روابط که موانع بسیار بزرگی در زندگی شما هستند و باعث استرس، بیماری و شکست می شوند، یاری می رسانند. پیدایش و توسعه این آزمون بیش از ۱۶ سال طول کشید، و هیچ آزمون دیگری در دنیا نظیر آن وجود ندارد: یک آزمون که مسائل ضمیر ناخودآگاه را تشخیص می دهد. در پایان هر آزمون، ما یک گزارش شخصی با جزئیات کامل و شخصی در زمینه های نیرو و توان و بخش هایی که ممکن است شما به درمان نیاز داشته باشید، و همچنین گام  های عملی برای شروع سفر خود به سمت سلامتی، شادی و موفقیت، فراهم می کنیم 

 

 

ردیاب مسائل مربوط به حافظه پنهان (قلب)

در ریشه اکثر مشکلات، استرس ناشی از جنبه هایی از مسائل (قلب) است که التیام نیافته است. ارزیابی 10 دقیقه ای ما را انجام دهید و یک خود تشخیصی رایگان از مسائل اساسی که منجر به ناخوشی، بیماری، و شکست شما می شوند، دریافت کنید.

ردیاب مسائل مربوط به موفقیت

آیا احساس می کنید که سخت کوشی شما هیچ ثمری ندارد و در یک چرخه از شکست تکراری و یا رویاهای تحقق نیافته گرفتار هستید؟ ارزیابی 10 دقیقه ای ما را انجام دهید و یک خود تشخیصی رایگان در رابطه با مسائلی که دقیقا مربوط به موفقیت هستند، دریافت کنید.

ردیاب مسائل مربوط به روابط

همه ما برای روابط ساخته شده ایم، اما اغلب، درد و رنج گذشته باعث می شود که ما ارتباط کامل و سالمی با دیگران نداشته باشیم. ارزیابی 10 دقیقه ای ما را انجام دهید و یک خود تشخیصی رایگان در رابطه با مسائلی که دقیقا مربوط به روابط هستند، دریافت کنید.