مهدی مروی

مشاور، محقق، و متخصص رویکردهای سلف هیلینگ. دانش آموخته دکتر الکساندر لوید

نویسنده کتاب “شفا در اتاق درمان”

دکترزهره لطیفی

روان شناس بالینی و متخصص سلف هیلینگ

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

نویسنده کتاب “شفا در اتاق درمان”

  • سوابق پژوهشی:
1-چاپ 69 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی از سال 85 تاکنون
2-اریه 118 مقاله پژوهشی در همایش های ملی و بین المللی
3-انجام 12 مورد طرح پژوهشی
4-شرکت در 42 کارگاه علمی تخصصی
5-اجرای 30 کارگاه علمی تخصصی
6-تالیف و ترجمه 14 کتاب
  • سوابق اجرایی:
1-روان شناس زندان
2-کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی
3-مشاور امور بانوان سازمان بهزیستی
4- مشاور امور بانوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
5-عضو کمسیون امور بانوان استانداری اصفهان
6-کارشناس برنامه حرف های تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
7-مدیر گروه مشاوره و امور تربیتی آموزش و پرورش ناحیه 5
8- مدیر گروه روان شناسی، مشاوره وعلوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان
9-عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان
10-عضو کار گروه تخصصی زنان و تحکیم خانواده سازمان بسیج اساتید استان اصفهان
11-مدرس کشوری آموزش های قبل از ازدواج به تایید شورای انقلاب فرهنگی
12-سابقه انجام مشاوره و خدمات روان شناختی درکلینیک های آموزش و پرورش-صندوق همراز-ناحیه انتظامی- زندان زنان -دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی اصفهان و مسئول هسته مشاوره دانشگاه پیام نور اصفهان.
  • سوابق آموزشی:
1-آموزشیار نهضت سواد آموزی و مدرس آموزشیاران
2-مدرس آموزش خانواده سازمان آموزش و پرورش
3-مدرس تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان)
4-تدریس دردانشگاه اصفهان رشته روان شناسی و مشاوره
5- تدریس دردانشگاه به عنوان عضو علمی رسمی دانشگاه پیام نور اصفهان