ارزیابی های رایگان ما به شما در شناسایی و تشخیص مشکلات احساسی، روحی و روابط که موانع بسیار بزرگی در زندگی شما هستند و باعث استرس، بیماری و شکست می شوند، یاری می رسانند. پیدایش و توسعه این آزمون بیش از ۱۶ سال طول کشید، و هیچ آزمون دیگری در دنیا نظیر آن وجود ندارد: یک آزمون که مسائل ضمیر ناخودآگاه را تشخیص می دهد. در پایان هر آزمون، ما یک گزارش شخصی با جزئیات کامل و شخصی در زمینه های نیرو و توان و بخش هایی که ممکن است شما به درمان نیاز داشته باشید، و همچنین گام های عملی برای شروع سفر خود به سمت سلامتی، شادی و موفقیت، فراهم می کنیم.

ردیاب مسائل مربوط به حافظه پنهان ( قلب)

در ریشه اکثر مشکلات، استرس ناشی از جنبه هایی از مسائل (قلب) است که التیام نیافته است. ارزیابی 10 دقیقه ای ما را انجام دهید و یک خود تشخیصی رایگان از مسائل اساسی که منجر به ناخوشی، بیماری، و شکست شما می شوند، دریافت کنید.

ردیاب مسائل مربوط به موفقیت

آیا احساس می کنید که سخت کوشی شما هیچ ثمری ندارد و در یک چرخه از شکست تکراری و یا رویاهای تحقق نیافته گرفتار هستید؟ ارزیابی 10 دقیقه ای ما را انجام دهید و یک خود تشخیصی رایگان در رابطه با مسائلی که دقیقا مربوط به موفقیت هستند، دریافت کنید.

ردیاب مسائل مربوط به روابط

همه ما برای روابط ساخته شده ایم، اما اغلب، درد و رنج گذشته باعث می شود که ما ارتباط کامل و سالمی با دیگران نداشته باشیم. ارزیابی 10 دقیقه ای ما را انجام دهید و یک خود تشخیصی رایگان در رابطه با مسائلی که دقیقا مربوط به روابط هستند، دریافت کنید.