تماس با ما :

 

۱. مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره آویسا
آدرس: اصفهان، دروازه دولت، ابتدای خیابان طیب، مجموعه ماتا ۲،
طبقه ۳، واحد ۳۰
تلفن : ۰۹۱۳۵۹۶۰۶۰۱- ۳۲۳۴۹۹۹۳
۰۹۱۲۲۷۲۶۰۴۲ مهدی مروی
info@marvi5.ir
۲. مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی موج
آدرس: خیابان شریف واقفی، جنب کوچه۲۶، ساختمان آرین، طبقه اول
تلفن : ۳۲۶۶۴۴۳۰ — همراه ۰۹۱۳۹۲۶۰۵۹۲
۰۹۱۲۲۷۲۶۰۴۲ مهدی مروی
info@marvi5.ir